flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Наказ Державної судової адміністрації України № 73 від 01.06.2013 року "Про реалізацію пілотного проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження)"

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 73 від 01.06.2013 року

Про реалізацію пілотного 
проекту щодо надсилання судами
SMS-повідомлень учасникам
судового процесу (кримінального провадження)

Відповідно до частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини шостої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України, частини п’ятої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус судів» та з метою забезпечення своєчасного інформування учасників судового процесу (кримінального провадження) про час і місце розгляду справи,

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити пілотний проект щодо надсилання судами учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень.

2. Затвердити Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, що додається.

3. Встановити, що реалізація пілотного проекту стосовно надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) в Печерському районному суді міста Києва, Святошинському районному суді міста Києва, Автозаводському районному суді міста Кременчука, апеляційному суді Закарпатської області, апеляційному суді Дніпропетровської області розпочинається з 3 червня 2013 року.

4. Керівникам апаратів судів згідно з пунктом 3 цього наказу оприлюднити на веб-сайтах судів, а також інформаційних стендах (дошках об’яв) в приміщеннях судів інформаційні повідомлення про початок реалізації пілотного проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу.

5. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до Печерського районного суду міста Києва, Святошинського районного суду міста Києва, Автозаводського районного суду міста Кременчука, апеляційного суду Закарпатської області, апеляційного суду Дніпропетровської області.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В.

Голова          Р. КирилюкЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної судової адміністрації України
__.__.____ № ___

Порядок
надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження)
текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

1. Загальні положення

Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень(далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини 6 статті 74 Цивільного процесуального кодексу України тавизначає порядок формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу суду учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень.

Вимоги до змісту судової повістки у вигляді SMS-повідомленнявизначаються статтею 137 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах;

- номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заявці;

- учасники судового процесу (кримінального провадження) (далі – Учасники) – особи, статус яких визначений відповідним процесуальним законодавством;

- відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до посадових обов’язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною кореспонденцією суду або інша особа, визначена наказом керівника апарату.

2. Порядок надсилання текстів судових повісток

Текст судової повістки може бути надісланий судом Учаснику SMS-повідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або щляхом роздруковування та заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України.

У випадку зміни номеру мобільного телефона Учасника чи за наявності обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-повідомлення, Учасник повинен невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-повідомлення здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду (Додатки 1, 2).

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як документ по справі, після чого автоматично доставляється у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Учасника.

Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу.

Відповідальний працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.


Начальник управління
з питань судового діловодства           О. Слоніцький


Додаток № 1
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
__.__._____ № ___

Структура SMS-повідомлення у справах цивільного судочинства

Текст SMS-повідомлення
Мінімальна кількість символів
Максимальнакількість символів
1
Назва суду
22
52
2
Адреса суду
20
64
3
Телефон суду
13
13
4
«викликає:»
9
9
5
Ім'я фізичної особи чинайменування юридичної особи, якій адресується повістка
30
250
6
«як»
4
4
7
Процесуальний статус, особи яка викликається
6
22
8
« на »
4
4
9
Час та дата судового засідання
17
17
10
«зал »
4
4
11
Номер залу судового засідання
2
4
12
«справа»
7
7
13
Номер справи
11
16
14
«суддя»
6
6
15
Прізвище і ініціали судді
30
60
16
«Подати:»
0
8
17
Перелік доказів, які необхідно подати
0
250
18
«Наслідки неявки:»
16
16
19
Перелік статей процесуального кодексу
13
17

Загальна кількість символів
214
823

Кількість SMS – повідомлень
4
13


Додаток № 2
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
__.__._____ № ___


Структура SMS-повідомлення для справ у кримінальному провадженні

Текст SMS-повідомлення
Мінімальна кількість символів
Максимальнакількість символів
1
Назва суду
22
52
2
Адреса суду
20
64
3
Телефон суду
13
13
4
«викликає:»
9
9
5
Ім'я (найменування) особи, якій адресується повістка
30
250
6
«як»
4
4
7
Процесуальний статус, особи яка викликається
6
22
8
« на »
4
4
9
Час та дата судового засідання
17
17
10
«зал »
4
4
11
Номер залу судового засідання
2
4
12
«провадження»
12
12
13
Номер кримінального провадження
11
16
14
«суддя»
6
6
15
Прізвище і ініціали судді
30
60
16
«Подати:»
0
8
17
Перелік доказів, які необхідно подати
0
250
18
«Причини неприбуття: ст.138 КПК»
30
30
19
«Наслідки неприбуття: ст.323-327 КПК»
34
34

Загальна кількість символів
254
859

Кількість SMS – повідомлень
4
13