flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 02.11.2018 р.

РІШЕННЯ

Зборів суддів апеляційного суду Одеської області

02 листопада 2018 року                                                                                                        м. Одеса

Збори суддів апеляційного суду Одеської області

Вирішили:

  1. Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області, виклавши п.8.9 в новій редакції:

«8.9. Судова справа, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю», розподіляються на суддю – доповідача, який має допуск та доступ до державної таємниці. Формування складу суду у справі здійснюється за рахунок суддів відповідної палати, до спеціалізації якої відноситься справа, які мають допуск та доступ  до державної таємниці.

За відсутності трьох та менше суддів відповідної судової палати, які мають допуск та доступ до державної таємниці, при розподілі справ правила п.2.3.3 Положення АСДС не застосовуються.

У разі вибуття зі складу суду судді – члена колегії суддів з підстав задоволення відводу (самовідводу), припинення повноважень судді відповідного суду, звільнення, і недостатньої кількості суддів відповідної палати, які мають до допуск та доступ до державної таємниці, визначення складу суду здійснюється за рахунок суддів іншої судової палати, які мають відповідний допуск та доступ до державної таємниці.

Якщо про обставини існування в справі відомостей, що містять державну таємницю, стало відомо після вчинення суддею – доповідачем або складом суду процесуальних дій, передача такої справи іншому складу суду відбувається із дотриманням процесуальних правил щодо відводу (самовідводу) відповідного виду судочинства, в порядку, передбаченому пунктом 8.9. Засад АСДС».

  1. В зв’язку з тимчасовою відсутністю суддів Прібилова В.М., Грідіної Н.В., Потаніна О.О., і необхідністю організації роботи кримінальної палати, утворити постійно діючий склад колегії суддів: Котелевський Р.І., Кадегроб А.І., Мандрик В.О., на час до виходу одного з відсутніх суддів на роботу.
  2. Додати до Додатків №6, 7а:

"Склад, який формується на випадок розгляду справ, визначених п.8.9, у справах цивільної спеціалізації:

Колесніков Г.Я.

Калараш А.А.

Дрішлюк А.І.

Склад, який формується на час відсутності суддів Грідіної Н.В., Потаніна О.О., Прібилова В.М., у справах кримінальної спеціалізації:

Котелевський Р.І.

Кадегроб А.І.

Мандрик В.О."

Доручити відповідальному за здійснення налаштувань автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями за допомогою АСДС працівнику Решетник М.С. привести налаштування автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області відповідно до вказаних змін.

Розмістити текст змінених Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області зі змінами внесеними цим рішенням на внутрішньому веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті суду.

 

            Голова зборів                                                             Г.Я. Колесніков                                                                                                        

            Секретар  зборів                                                        Є.С. Сєвєрова