flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 07.03.2017 року

РІШЕННЯ

Зборів суддів апеляційного суду Одеської області

07 березня 2017 року м. Одеса

 

Збори суддів апеляційного суду Одеської області

Вирішили:

Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області, виклавши п.п.3.8;3.9;3.11;7.1 в новій редакції:

«3.8. У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів – членів складу колегії (призив на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або довготривале перебування у відпустці, довготривале відрядження до НШСУ, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ) заміна судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється за рахунок резервних суддів постійно – діючої колегії автоматизованою системою на підставі розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача.

У разі неможливості провести заміну судді відповідно до абз.1 цього пункту, його заміна здійснюється в автоматичному режимі за рахунок інших суддів відповідної судової палати.

У виняткових випадках, коли тимчасова відсутність судді – члена складу колегії з причин відгулу, тимчасової непрацездатності,  відпустки,  зайнятості судді в іншому судовому засіданні, відрядження, участі в семінарах, перебування на навчанні без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду) є перешкодою для закінчення розгляду справи в розумний строк, такі обставини можуть бути підставою для заміни відсутнього судді на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді – доповідача у справі із обов’язковим обґрунтуванням обставин, що зумовлюють заміну судді.

Суддя – доповідач несе персональну відповідальність за достовірність відомостей та обґрунтованість підстав, зазначених у службовій записці для заміни судді.

 

3.9. У разі неможливості продовження розгляду справи суддею – доповідачем внаслідок:

-              -          припинення повноважень судді;

-              -          звільнення судді;

-              -          переведення судді до іншого суду;

 

-          відрядження судді для роботи в НШСУ або в інші державні органи та установи;

 

-          тимчасового відсторонення судді від виконання обов’язків судді;

 

-          перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 

-          тимчасової непрацездатності судді, якщо нерозглянутими залишилися справи та матеріали, зазначені у п.3.2.Засад;

 

-     виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді для розгляду справи;

 

-          в інших передбачених законом випадках,  у яких суддя не може здійснювати правосуддя,

повторний автоматизований розподіл справ здійснюється за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) з заміною всього раніше визначеного складу суду.

 

Перебування судді - доповідача в іншій тривалій відпустці, довготривале перебування судді - доповідача на лікарняному, можуть бути підставою для повторного автоматизованого розподілу справи за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи), погодженим із секретарем судової палати, з заміною всього раніше визначеного складу суду, за наявності мотивованої заяви сторони або іншого учасника процесу з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду  справи. 

 

3.11 З метою належної організації роботи суду з врахуванням фактичного навантаження суддя – доповідач має право звернутись про заміну судді, визначеного  автоматизованою системою не із числа суддів-членів складу постійно діючої колегії, у разі якщо відповідне визначення відбулося під час перебування судді – члена складу в відпустці, на лікарняному, у відрядженні,  участі в офіційних заходах тощо, а також у разі змін у персональному складі колегії (формування нового складу).

Заміна судді здійснюється на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді – доповідача у справі з обґрунтуванням обставин, що зумовлюють заміну судді.

Суддя – доповідач несе персональну відповідальність за достовірність відомостей та обґрунтованість підстав, зазначених у службовій записці для заміни судді.

7.1. Встановити коефіцієнт навантаження для суддів, які здійснюють інші повноваження, не пов’язані зі здійсненням правосуддя в розмірі 50% для голови суду, 60 % - для заступників голови суду, секретарів судових палат, порівняно з навантаженням інших.

Пункти 7.2.,7.3 виключити»,

а також доповнити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області пунктами 3.13;3.14 наступного змісту:

«3.13 Судові справи, що надійшли із судів касаційної інстанції після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, передаються раніше визначеному головуючому судді (судді – доповідачу), ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

3.14 Раніше визначеному в судовій справі судді – доповідачу передаються:

- апеляційні скарги, що надійшли до суду апеляційної інстанції після визначення судді – доповідача у цій судові справі, якщо провадження не закінчено;

-          судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини сьомої статті 297 ЦПК та після дооформлення;

-          судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору;

-          судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до пункту 11 Перехідних положень цього Кодексу;

-          судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані з виконанням судових рішень, передбачені статтями 368-373,378 ЦПК, розділом 8 КПК, статтею 304 КУАП;

-          клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

-          матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому ч.2ст.334 КПК;

-          судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

-          апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли в межах одного кримінального провадження;

-          клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню;

-          апеляційні скарги, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, якщо провадження не закінчено.

Відсутність на час надходження судової справи судді - доповідача з підстав, визначених у п.3.9 Засад, у випадках, передбачених цим пунктом, є підставою для визначення судді – доповідача шляхом автоматизованого розподілу справи за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи).»

Доручити відповідальному за здійснення налаштувань автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями за допомогою АСДС працівнику Алексєєву А.В. привести налаштування автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області відповідно до вказаних змін.

Розмістити текст змінених Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області зі змінами внесеними цим рішенням на внутрішньому веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті суду.

 

Голова зборів                                                                                           Г.Я. Колесніков 

Секретар  зборів                                                                                      А.І. Дрішлюк