flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 16.12.2016 року

РІШЕННЯ

зборів суддів апеляційного суду Одеської області

 

16 грудня  2016 року                                                                                                                                                                                                         м. Одеса

 

Збори суддів Одеської області

 

вирішили:

внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області в редакції від 08 квітня  2016 року (зі змінами, внесеними рішеннями зборів від 30.05.16 р., 29.07.16 р., 30.09.16 р., 21.10.16 р., 02.12.16 р., 12.12.16 р.)  (далі - Засади), виклавши  п.п.3.9, 3.11  Засад в наступній редакції: 

 

«3.9. У разі неможливості продовження розгляду справи суддею – доповідачем в зв’язку із:

– переведення судді до іншого суду;

– відрядження для роботи у НШСУ;

– тимчасовим відстороненням судді від виконання обов’язків судді;

– перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– тимчасової непрацездатності судді, якщо нерозглянутими залишилися справи та матеріали, зазначені у п.3.2.Засад;

– тимчасової непрацездатності судді, якщо її тривалість призведе до неможливості розгляду справи у розумні строки  за наявності мотивованої заяви сторони або іншого учасника процесу;

– виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді для розгляду справи;

– у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44-2.3.46 п.2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

– у випадках, передбачених п.2.3.51 Положення, справи передаються для повторного автоматизованого розподілу справи між суддями  за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) за погодженням із секретарем судової палати.

У разі заміни судді доповідача у зв’язку зі звільненням або закінченням терміну повноважень судді, повторний автоматизований розподіл справ між суддями здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) за погодженням із секретарем судової палати із заміною усього раніше визначеного складу суду.

3.11. З метою належної організації роботи суду з врахуванням фактичного навантаження  суддя – доповідач має право звернутись про заміну судді, визначеного  автоматизованою системою не із числа суддів-членів постійно діючого процесуального складу, у разі якщо відповідне визначення відбулося під час перебування судді-члена постійно діючого процесуального складу  у відпустці, на лікарняному, відрядженні,  участі в офіційних заходах тощо».       

            В зв’язку зі звільненням  суддів у відставку та суттєвим збільшенням вантаження на суддів судових палат встановити коефіцієнт навантаження для суддів, які здійснюють адміністративні повноваження: голова суду – 75 відсотків; заступник голови з розгляду цивільних справ – 100 відсотків; заступник голови з розгляду кримінальних справ – 75 відсотків;  для суддів – секретарів судових палат з розгляду цивільних та кримінальних справ – 75 відсотків; для суддів – спікерів – 100 відсотків. 

   Доручити відповідальному  за здійснення налаштувань автоматизованого розподілу справ та матеріалів між суддями за допомогою АСДС працівнику Орловій С.І. привести налаштування автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області у редакції від 08 квітня 2016 року з наступними змінами з врахуванням змін, внесених цим рішенням.

   Розмістити текст цього рішення та текст змінених Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області в редакції від 8 квітня 2016 року зі змінами, внесеними 30.05.16 р., 29.07.16 р., 30.09.16 р., 21.10.16 р., 02.12.16 р., 12.12.16 р. з врахуванням змін, внесених цим рішенням, на внутрішньому веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті суду.

 

 

Голова зборів                                                                                       Г.Я. Колесніков

 

Секретар  зборів                                                                                  О.Г. Журавльов