flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 17.07.2017 р.

РІШЕННЯ

Зборів суддів апеляційного суду Одеської області

17 липня 2017 року                                         м.Одеса

 

В зв’язку  зі зменшенням кількості суддів апеляційного суду Одеської області і необхідністю забезпечення оперативного повторного розподілу справ, які перебували у провадженні суддів, які пішли у відставку,

Збори суддів апеляційного суду Одеської області,

Вирішили:

Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області шляхом внесення змін до п.8.1, а також до додатків 6,6а в частині складу колегій суддів судової палати з розгляду цивільних справ, а також шляхом доповнення п.3.9 Засад АСДС третім абзацем:

«У разі припинення повноважень або звільнення судді і необхідності одночасного розподілу значної кількості справ розподіл таких справ для визначення судді – доповідача та складу суду здійснюється без врахування правил п.2.3.3. Положення АСДС про неможливість розподілу справ щодо конкретного судді, правил п.7.5 Засад АСДС в апеляційному суді Одеської області, щодо всіх суддів відповідної палати за штатом, окрім суддів, які тимчасово відсторонені від виконання обов’язків судді, перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку,  відряджені для роботи в НШСУ або інші державні органи і установи, а також тих, у яких до закінчення повноважень судді залишилося два місці і менше, із дотриманням принципу поділу відповідної палати на колегії і склади суддів. З метою оперативного розподілу справ їх розподіл не обмежується часом, визначеним п.п.3.1; 3.2 Засад АСДС».

Відповідно пункт третій у попередній редакції вважати пунктом четвертим.

Викласти п.8.1. у такій редакції: "Судова палата з розгляду цивільних справ поділяється на  колегії, які складаються з наступних складів (додаток № 6,6а)".

 Додаток № 6

                                                                                                                            до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Колегія № 1

 

Склад № 1

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н.Д.

Сєвєрова Є.С.

 

Склад № 2

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

Драгомерецький М.М.

 

Колегія № 2

 

Склад № 3

Журавльов О. Г.

Комлева О. С.

Кравець Ю.І.

 

 Склад № 4

Сегеда С. М.

Кононенко Н. А.

Цюра Т.В.

Колегія № 3

 

Склад № 5

Дрішлюк А. І.

Гірняк Л. А.

Таварткіладзе О.М.

 

Склад №6

Заїкін А. П.

Калараш А. А.

Погорєлова С. О.


                                                                                                                                    

               Додаток № 6а

                                                                                                                            до Засад застосування автоматизованої системи документообігу суду для розподілу судових справ та матеріалів між суддями в апеляційному суді Одеської області

 

Постійно діючі процесуальні склади колегій суддів  судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Одеської області

Пріоритетний резервний суддя складу

Загальні резервні судді складу

Склад  № 1

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г

 

 

Сєвєрова Є.С.

 Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Сєвєрова Є.С.

Вадовська Л.М.

Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Сєвєрова Є.С.

Ващенко Л.Г

Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г.Я. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г.Я. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Плавич Н.Д.

Ващенко Л.Г.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г.Я. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Сєвєрова Є.С.

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Вадовська Л.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Колесніков Г.Я.

 

Сєвєрова Є.С.

Плавич Н.Д.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Вадовська Л.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Сєвєрова Є.С.

Колесніков Г.Я.

Плавич Н.Д.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Вадовська Л.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Сєвєрова Є.С.

 

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Вадовська Л.М. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

Колесніков Г.Я.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Вадовська Л.М. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Плавич Н.Д.

Сєвєрова Є.С.

Колесніков Г.Я.

Ващенко Л.Г.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Вадовська Л.М. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Плавич Н.Д.

Колесніков Г.Я.

Сєвєрова Є.С.

Ващенко Л.Г.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

 

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Сєвєрова Є.С.

 

Плавич Н.Д.

Колесніков Г.Я.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Сєвєрова Є.С.

Вадовська Л.Г.

Плавич Н.Д.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Плавич Н.Д.

 

Колесніков Г.Я.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Ващенко Л.Г. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сєвєрова Є.С.

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г

 

Колесніков Г.Я.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Сєвєрова Є.С.

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Сєвєрова Є.С.

Ващенко Л.Г.

Колесніков Г.Я.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

Ващенко Л.Г.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М

Плавич Н.Д. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Сєвєрова Є.С.

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М

Сєвєрова Є.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Вадовська Л.М.

 

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Ващенко Л.Г.

Вадовська Л.М.

Плавич Н.Д.

 

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Колесніков Г.Я.

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

Ващенко Л.Г.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Вадовська Л.М.

Плавич Н.Д.

Колесніков Г.Я.

Ващенко Л.Г.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Сєвєрова Є.С. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Ващенко Л.Г.

Плавич Н.Д.

Вадовська Л.М.

Колесніков Г.Я.

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Склад № 2

Черевко П. М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Артеменко І. А.

Громік Р.Д.

 

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

ДрагомерецькийМ.М.

Громік Р.Д.

 

Артеменко І. А.

 

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Черевко П. М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Артеменко І. А.

ДрагомерецькийМ.М.

Громік Р.Д.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Артеменко І. А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

ДрагомерецькийМ.М.

Громік Р.Д.

 

Черевко П. М.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Артеменко І. А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П. М.

Громік Р.Д.

 

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Артеменко І. А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П. М.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Громік Р.Д.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Громік Р.Д.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

ДрагомерецькийМ.М.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Громік Р.Д.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Артеменко І. А.

Драгомерецький М.М.

Черевко П. М.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Громік Р.Д.  (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П. М.

Драгомерецький М.М.

 

Артеменко І. А.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

 

Драгомерецький М.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П. М.

Артеменко І. А.

Громік Р.Д. 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

ДрагомерецькийМ.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Черевко П. М.

Громік Р.Д. 

 

Артеменко І. А.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Драгомерецький М.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Громік Р.Д. 

Артеменко І. А.

 

Черевко П. М.

 

Колесніков Г. Я.

Вадовська Л. М.

Ващенко Л. Г.

Плавич Н. Д.

Сєвєрова Є.С.

Склад  № 3

Журавльов О.Г. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Комлева О.С.

Кравець Ю.І.

 

Сегеда С. М.

Кононенко Н. А.

Цюра Т.В.

Кравець Ю.І. (суддя – доповідач, головуючий по справі)

Журавльов О.Г.

Комлева О.С.

 

 

Сегеда С. М.

Кононенко Н. А.

Цюра Т.В.

Комлева О.С. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Журавльов О.Г.

Кравець Ю.І.

 Сегеда С. М.

Кононенко Н. А.

Цюра Т.В.

Склад № 4

Сегеда С.М. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Кононенко Н.А.

Цюра Т.В.

 

 

Журавльов О. Г.

Комлева О. С.

Кравець Ю.І.

 

Цюра Т.В. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Кононенко Н. А.

 

Журавльов О. Г.

Комлева О. С.

Кравець Ю.І.

 

Кононенко Н.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Сегеда С.М.

Цюра Т.В.

 

Журавльов О. Г.

Комлева О. С.

Кравець Ю.І.

 

Склад №5

Дрішлюк А.І. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Гірняк Л.А.

Таварткіладзе О.М.

 

Заїкін А.П.

Калараш А.А.

Погорєлова С.О.

 

Гірняк Л.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Таварткіладзе О.М.

Заїкін А.П.

Калараш А.А.

Погорєлова С.О.

 

Таварткіладзе О.М.(суддя –доповідач, головуючий по справі)

Дрішлюк А.І.

Гірняк Л.А.

Заїкін А.П.

Калараш А.А.

Погорєлова С.О.

 

Склад  № 6

Заїкін А.П. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Калараш А.А.

Погорєлова С.О.

 

 

Дрішлюк А.І.

Гірняк Л.А.

Таварткіладзе О.М.

Калараш А.А. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Заїкін А.П.

Погорєлова С.О.

 

Дрішлюк А.І.

Гірняк Л.А.

Таварткіладзе О.М.

Погорєлова С.О. (суддя –доповідач, головуючий по справі)

Калараш А.А.

Заїкін А.П.

 

 

Дрішлюк А.І.

Гірняк Л.А.

Таварткіладзе О.М.

 

 

   Доручити відповідальному за здійснення налаштувань автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями за допомогою АСДС працівнику Решетник М.С. привести налаштування автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області відповідно до вказаних змін.

     Розмістити текст змінених Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області зі змінами, внесеними цим рішенням на внутрішньому веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті суду.

 

Голова зборів                                                                                           Г.Я. Колесніков 

Секретар  зборів                                                                                      Є.С. Сєвєрова