flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 21.11.2018 р.

РІШЕННЯ

Зборів суддів апеляційного суду Одеської області

21 листопада 2018 року                                                                          м. Одеса

Збори суддів апеляційного суду Одеської області,

Вирішили:

Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області, виклавши пропонується внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області:

Виклавши п.8.9 в новій редакції:

«8.9. Судова справа, матеріали якої містять відомості, що віднесені до державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю», розподіляються на суддю – доповідача, який має допуск та доступ до державної таємниці. Формування складу суду у справі здійснюється за рахунок суддів відповідної палати, до спеціалізації якої відноситься справа, які мають допуск та доступ  до державної таємниці.

За відсутності трьох та менше суддів відповідної судової палати, які мають допуск та доступ до державної таємниці (відсутність можливості сформувати склад колегії), при розподілі справ правила п.2.3.3 Положення АСДС не застосовуються.

У разі вибуття зі складу суду судді – члена колегії суддів з підстав задоволення відводу (самовідводу), припинення повноважень судді відповідного суду, звільнення, і недостатньої кількості суддів відповідної палати, які мають до допуск та доступ до державної таємниці, визначення складу суду здійснюється за рахунок суддів іншої судової палати, які мають відповідний допуск та доступ до державної таємниці.

Якщо про обставини існування в справі відомостей, що містять державну таємницю, стало відомо після вчинення суддею – доповідачем або складом суду процесуальних дій, передача такої справи іншому складу суду відбувається із дотриманням процесуальних правил щодо відводу (самовідводу) відповідного виду судочинства, в порядку, передбаченому пунктом 8.9. Засад АСДС».

Внести зміни до Додатку № 6:

«Склад колегії суддів, який формується на випадок розгляду справ, визначених п.8.9, у справах цивільної спеціалізації:

Колесніков Г.Я.

Калараш А.А.

Дрішлюк А.І.

 

Дрішлюк А.І.              

Колесніков Г.Я.

Калараш А.А.

 

Калараш А.А.

Дрішлюк А.І.

Колесніков Г.Я.

 

Розмістити текст змінених Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в апеляційному суді Одеської області зі змінами, внесеними цим рішенням на внутрішньому веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті суду.

Голова зборів                                                                                           Г.Я. Колесніков 

Секретар  зборів                                                                                      Р.І. Котелевський