flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів апеляційного суду Одеської області від 23.07.2018 р.

Рішення Зборів суддів

Апеляційного суду Одеської області

 

            23 липня 2018 року                                                                                                                                                   м. Одеса

           

З метою належної організації роботи суду, недопущення порушення строків розгляду справ та матеріалів, враховуючи зростання навантаження на суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Одеської області збори суддів,

Вирішили:

  1. Тимчасово, з 01.08.2018 року до 01.01.2019 року, справи про адміністративні правопорушення розглядають всі судді Апеляційного суду Одеської області незалежно від спеціалізації (цивільної чи кримінальної).

Зупинити з 01.08.2018 року до 01.01.2019 року дію рішення зборів Апеляційного суду Одеської області від 04.08.2010 року в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення лише суддями судової палати з розгляду кримінальних справ.

  1. Пункт 7.1. Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Апеляційному суді Одеської області (далі - Засади) викласти у новій редакції:

«Встановити коефіцієнт навантаження для суддів, які здійснюють інші повноваження, не пов’язані зі здійсненням правосуддя, в розмірі 60 % - для голови суду, 90 % - для заступника голови суду з розгляду цивільних справ, 70  % - для секретаря судової палати з розгляду цивільних справ, 60 % - для заступника голови суду та секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ, 90% - для голови тендерного комітету, 70 % - для члена Ради суддів України.

Коефіцієнт навантаження для суддів, які здійснюють інші повноваження, не пов’язані зі здійсненням правосуддя, встановлений абз. 1 п.7.1. Засад на справи про адміністративні правопорушення на період 01.08.2018 року до 01.01.2019 року не застосовується».

    3. Доповнити Засади п.4-1 та п.4-1.1 наступного змісту:

«4-1. Розгляд справ і матеріалів про адміністративні правопорушення. 

4-1.1. Тимчасово, з 01.08.2018 року до 01.01.2019 року, справи про адміністративні правопорушення розглядають судді Апеляційного суду Одеської області незалежно від спеціалізації (цивільної чи кримінальної)». 

  1. Доручити відповідальному за здійснення налаштувань автоматизованого розподілу справ і матеріалів між суддями за допомогою АСДС працівнику Решетник М.С. привести налаштування автоматизованої системи документообігу суду у відповідність до Засад відповідно до вказаних змін.

Розмістити текст змінених Засад зі змінами та доповненнями, внесеними цим рішенням на внутрішньому веб-сайті суду та на офіційному веб-сайті суду.

 

Голова зборів                                                                                           Г.Я. Колесніков 

 

Секретар зборів                                                                                       А.І. Дрішлюк