flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення Ради суддів України № 71 від 26 жовтня 2018 року "Про запровадження реалізації пілотного проекту "Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін" на території Одеської області"

29 жовтня 2018, 13:45

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ 

26 жовтня 2018 року                                                                                                                      м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 71

Про запровадження реалізації пілотного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» на території Одеської області

З травня 2018 року за ініціативи Татарбунарського районного суду та Апеляційного суду Одеської області на базі останнього запроваджений міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін», спрямований на аналіз стану організації судочинства в Одеському регіоні, виявлення недоліків у роботі судів та суддів, розроблення в межах закону та відповідно до завдань суддівського самоврядування єдиних уніфікованих правил організації цивільного та кримінального судочинства.

За інформацією Апеляційного суду Одеської області першу стадію проекту було успішно завершено. Координаторами проекту (А. Дрішлюк, Т. Шевиріна, А. Бойко) за методологічної допомоги міжнародного експерта, судді, заступника голови Амстердамського окружного суду Королівства Нідерландів, члена правління суддів Естер де Рой (Esther De Rooij) спільно з робочими групами розпочата розробка єдиних уніфікованих правил організації цивільного та кримінального судочинства та їх апробація у пілотних судах Одеської області, а саме: Малиновському районному суді міста Одеси, Ізмаїльському міськрайонному та Апеляційному судах Одеської області.

Заслухавши та обговоривши вказану інформацію члена Ради суддів України Калараша А.А. про запровадження реалізації пілотного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» на території Одеської області, відповідно до статті 133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України, в и р і ш и л а :

1. Інформацію Апеляційного суду Одеської області взяти до відома.

2. Визначити пілотними судами з розроблення та запровадження уніфікованих правил організації цивільного та кримінального судочинств:

-Апеляційний суд Одеської області;

-Малиновський районний суд міста Одеси;

-Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області.

3. Після завершення процесу розробки та запровадження координаторам проекту з української сторони (А. Дрішлюк, Т.Шевиріна) надати звіт та доповісти на засіданні Ради Суддів України результати реалізації проекту з метою визначення можливості та доцільності його запровадження на території України.

Голова Ради суддів України                                                                                                О.С. Ткачук

 

Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про запровадження реалізації пілотного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» на території Одеської області»

1. Підстава розроблення проекту (історія)

З травня 2018 року за ініціативи Татарбунарського районного суду Одеської області (А.О. Шевирін) та Апеляційного суду Одеської області (А.І. Дрішлюк) на базі останнього запроваджений міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» за підтримки Уряду Королівства Нідерландів та організаційного супроводу Одеської обласної організації Комітету виборців України.

Міжнародна консультаційна складова представлена міжнародним експертом, суддею, заступником голови Амстердамського окружного суду Королівства Нідерландів, члена правління суддів Естер де Рой (EstherDeRooij), яка очолює групу координаторів проекту.

Під час першого етапу проекту експерт мала два робочі візити до України, протягом яких спілкувалася із суддями Апеляційного суду Одеської області, суддями районних судів м. Одеси, міського, районного в області, міськрайонного судів, працівниками апаратів цих судів, адвокатами, керівництвом та працівниками Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області. За результатами першого етапу проекту експертомбуло обрано Малиновський районний суд міста Одеси та Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в якості пілотних для впровадження майбутніх рекомендацій (процедур). Апеляційний суд Одеської області як один з ініціаторів проекту також є базою для впровадження та підтримання новітніх організаційних розробок.

Проект спрямований на аналіз стану організації судочинства в Одеському регіоні, виявлення недоліків у роботі судів та суддів, розроблення в межах закону та відповідно до завдань суддівського самоврядування єдиних уніфікованих правил організації роботи суду в межах цивільного та кримінального судочинства.

Проект включає декілька етапів, які повинні бути реалізовані в судовій системі регіону.

2. Метою прийняття рішення Ради суддів України є закріплення та надання органам суддівського самоврядування в межах області (пілотні суди) можливості використовувати прогресивні (експериментальні) форми впорядкування судової діяльності для наступного їх впровадження в судовій системі України.

3. Обґрунтування необхідності прийняття рішення Радою суддів України.

Однією з причин нерозуміння роботи судів, а тому і недовіри до їх діяльності, є відсутність уніфікованих, прозорих та ефективних процедур організації роботи судів та судочинства. Мова йде про «неписані правила» або «звичаї», які різняться від суду до суду, а тому і не дозволяють прогнозувати дії співробітників апарату, помічників суддів та самих суддів при здійсненні судочинства. Крім того, ситуація, що склалася, підвищує корупційні ризики.

Оскільки для вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діє суддівське самоврядування, а Рада суддів України є формою суддівського самоврядування (ст. 127 Закону), легітимація напрацювання проекту в контексті самоврядування (самоорганізації) відноситься до її компетенції.

4. Суть проекту рішення Ради суддів України.

Схвалення та підтримання місцевих ініціатив, яка в подальшому буде розвинута та реалізована в рамках Ради суддів України у вигляді стандартів діяльності.

5. Правові аспекти проекту рішення Ради суддів України.

В цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, Закони України, зокрема, процесуальні кодекси, накази Державної судової адміністрації України, Рішення Ради суддів України, рішення зборів суддів, накази керівника апарату, «звичаї» суду.

6. Фінансово-економічне обґрунтування рішення Ради суддів України.

Реалізація результатів проекту рішення не потребує додаткових бюджетних та/або інших матеріальних витрат.

7. Прогноз впливу проекту рішення Ради суддів України.

Реалізація проекту створить емпіричну, методологічну базу для подальшого запровадження напрацьованих правил та процедур в судовій системі України. Прийняття Радою суддів України рішення для підтримки проекту створить подальші організаційні та правові передумови для запровадження під патронатом Ради суддів України результатів реалізації проекту.

8. Позиція заінтересованих сторін.

Реалізація проекту позитивно вплине на суспільство як основного «користувача» судової послуги. Судова система, в свою чергу, отримає нові стандарти, які спрямовані на вдосконалення її діяльності.

9. Суспільна потреба в прийнятті проекту рішення Радою суддів України.

Виявлені за допомогою анонімного онлайн-опитування адвокатів та юристів, які практикують в Одеському регіоні, недоліки в організації роботи судів підтвердили потребу у запровадженін проекту, а також визначили його основні напрямки.

10. Позиція заінтересованих органів.

Судді, адвокати Одеського регіону прийшли до згоди після попереднього обговорення, що для дієвого та якісного впровадження змін системи судоустрою, необхідно самостійно об’єднатись та завдяки плідній співпраці змінити застарілі стандарти та традиції організації здійснення судочинства.

11. Правова база.

-стаття 130-1 Конституції України, відповідно до якої для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування;

-частини 4 статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою до завдань суддівського самоврядування належить, зокрема, забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;

-частини 4 статті 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якою визначено, що єдність системи судоустрою забезпечується, зокрема, єдиними засадами організації та діяльності судів; а також вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування,

Міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» може виконуватись пілотними судами зі схваленням (підтримкою) в межах компетенції загальними зборами суддів суду, Радою суддів України, Верховним Судом, Вищою Ради правосуддя.

12. Запобігання дискримінації.

Проект рішення Ради суддів України не містить положення, які містять ознаки дискримінації за будь-якою ознакою.

13. Запобігання корупції у разі прийняття рішення Радою суддів України.

Успішна реалізація Міжнародного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» може стати елементом нової антикорупційної політики, яка суттєво зменшить ризики вчинення корупційних правопорушень.

14. Прогноз результатів.

Прийняття проекту рішення Радою суддів України забезпечить нормативне закріплення в майбутньому на рівні Ради суддів України результатів, що будуть напрацьовані в межах проекту, пройдуть обговорення в професійних колах (судді, адвокати, науковці), та отримають об’єктивну форму та сприятимуть практичному впровадженню отриманих результатів. 

Джерело