flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіти про використання бюджетних коштів, переліки оголошень та інформація про проведення процедури закупівель

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

 

Установа

Територія

 

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд , №4-3м)

за II квартал 2017 р.

Апеляційний суд Одеської області ОДЕСЬКА

 

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)

 

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Державна судова адміністрація України

 

050

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

0501020

 

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Коди

 

02892913

 

5110137300

 

425

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.

 

Показники

КЄКВ

та/або

ККК

Код

ряд-

ка

Затверджено на звітний рік

V

Затверджено на звітний період

(рік) 1

/1

І

Залишок на початок звітного року

Перерахо­

вано

залишок

Надійшло коштів за звітний період(рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період(рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

утому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4 ?

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

7 593 000,00

3 510 100,00

-

-

-

877 853,77

856 296,49

-

І 463 341,79

21 557,28

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

6 643 000,00

 

 

 

 

877 853,77

856 296,49

 

1 463 341,79

21 557,28

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

Оплата праці

2110

040

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

Заробітна плата

2111

050

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Використання товарів і послуг .

цЗ?СЮд

 

6 550 500,00

 

-

-

-

848 380,66

830 182,70

-

1 437 228,00

18 197,96

-

 

 

*090

2 433 500,00

 

-

-

-

205 982,13

205 982,13

-

813 045,43

-

-

МедикамеН^^і^^Щ^^щЩальні матеріали ^ .. ^

<'ЩРІ і

100

 

 

-

-

 

-

-

-

-

-

Продукти /Іврчуванн£п, гущ fe \^vv»«*-

' 2230

ПО^

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Оплата послуг (кріьЬїдм'унальних) _ *

 

зш

2 584 400,00

 

-

-

-

229 531,40

229 456,96

 

229 438,96

74,44

-

Видатки наЬідц^щ^;^# KOHCU)iiM°"vj//

„2250.-

 

85 300,00

 

-

-

-

18 172,36

18 172,36

 

18 172,36

 

 

 

2

 

Продовження додатка 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

1 429 300,00

752 100,00

-

-

 

392 349,57

374 226,05

-

374 226,05

18 123,52

-

Оплата теплопостачання

2271

160

852 700,00

-

-

-

 

290 918,32

285 039,97

-

285 039,97

5 878,35

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

48 300,00

-

-

-

 

10 240,56

9 179,36

-

9 179,36

1 061,20

-

Оплата електроенергії

2273

180

528 300,00

-

-

-

 

91 190,69

80 006,72

-

80 006,72

11 183,97

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

 

 

 

-

-

'

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

18 000,00

"

 

2 345,20

2 345,20

2 345,20

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

 

*

*

-

-

 

*

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

18 000,00

9 000,00

 

 

 

2 345,20

2 345,20

 

2 345,20

 

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

 

*

-

*

 

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

 

 

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

 

 

-

 

-

-

 

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

 

 

-

 

-

-

 

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

 

 

-

 

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

 

-

 

 

-

 

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

 

 

-

 

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

92 500,00

-

-

 

 

29 473,11

26 113,79

-

26 113,79

3 359,32

-

Капітальні видатки

3000

370

950 000,00

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

950 000,00

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

809 000,00

 

-

*

 

-

 

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

 

 

-

 

 

-

 

-

-

 

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

430

141 000,00

-

-

-

 

-

 

-

-

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

141 000,00

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

 

-

-

 

 

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

-

r~;;_

 

. -

■■■■■ .....  

-

іі

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектур

3143

490

 

"

—і <о

-г?

і\Ь<ь

Г '* ■

>«.» \ і -

 

 

-

-

 

 

У

 

Продовження додатка 4

 

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

*

 

'

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

*

-

-

 

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

 

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

 

-

-

 

-

 

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

*

-

-

*

-

-

 

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

*

-

-

 

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

2 749 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

 

Г олов^суду

 

Головний спеціаліст відділу раново-фінансової діяльності, бухгалтерського «ібліку та звітності

______ 12,липня 20Т7              p.yf^

 

 

 

Колесніков Григорій Яковлевич

 

(ініціали, прізвище)

 

Созінова Людмила Василівна

 

(ініціали, прізвище)

 

£

 

z-г-

 

 

ПЕРЕЛІК ОГОЛОШЕНЬ

 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизований електронний майданчик www.dzo.com.ua

 

№ п/п

Предмет закупівлі

Ідентифікатор закупівлі

Дата оголошення

Очікувана вартість

Процедура закупівлі

Статус закупівлі

1.       

Послуги з постачання електроенергії


UA-2017-01-26-001405-a

26.01.17

119`000.00 грн

Звіт про укладений договір

Завершена

2.       

Послуги з центрального постачання теплової енергії

UA-2017-02-20-000572-a

20.02.17

1`077`400,00 грн.

Переговорна процедура, скорочена

Завершена

3.       

Телекомунікаційні послуги

 


UA-2017-02-22-000679-a

 

22.02.17

130`000,00 грн.

Звіт про укладений договір

Завершена

4.       

Послуги пов'язані з програмним забезпеченням

 


UA-2017-03-14-001472-a

 

14.03.17

58`953,60 грн.

Звіт про укладений договір

Припинено

5.       

Послуги пов'язані з програмним забезпеченням

UA-2017-03-14-000820-c

14.03.17

58`953,60 грн.

Звіт про укладений договір

Завершена

6.       

Створення комплексів технічного захисту секретної інформації

 

UA-2017-03-22-000206-c

22.03.17

75`240,00 грн.

Звіт про укладений договір

Завершена

7.       

Атестація новостворених комплексів технічного захисту секретної інформації


UA-2017-03-22-000147-a

22.03.17

113`328,00 грн.

Звіт про укладений договір

Завершена

8.       

Компакт-диски (CD) та дискети

UA-2017-03-27-000657-c

27.03.17

185`600.00 грн.

Відкриті торги

Завершена

9.       

Інформаційно-правова система. Законодавство України.


UA-2017-04-25-000684-b

 

25.04.17

19`219,00 грн.

Допорогові закупівлі

Завершена

10.   

Кондиціонери


UA-2017-04-25-000608-c

25.04.17

33`700,00 грн

 

Допорогові закупівлі

Завершена

11.   

Послуги постачання електроенергії

 


UA-2017-04-25-001347-a

25.04.17

550`800,00 грн

Переговорна процедура, скорочена

Припинено

12.   

Послуги з перезарядки та відновлення картриджів

UA-2017-04-26-000503-b

26.04.17

64`231,25 грн

Допорогові закупівлі

Завершена

13.   

Установка системи відеоспостереження

UA-2017-04-28-000214-c

28.04.17

180`000,00 грн

Допорогові закупівлі

Відмінена

14.   

Папір формату А4


UA-2017-06-01-001101-b

 

01.06.17

194`200,00 грн

Відкриті торги

Закупівля не відбулась

15.   

Електроенергія


UA-2017-06-12-000848-b

12.06.17

550`800,00 грн

Переговорна процедура, скорочена

Завершена

16.   

Папір формату А4


UA-2017-06-16-001372-a

 

16.06.17

194`200,00 грн

Відкриті торги

Закупівля не відбулась

17.   

Поточний ремонт приміщень

 


UA-2017-06-30-000208-a

 

30.06.17

1`120`237,00 грн

Відкриті торги

Закупівля не відбулась

18.   

Клавіатура та комп'ютерна миша

UA-2017-06-30-000315-c

 

30.06.17

12`600,00 грн

Відкриті торги

Завершена

19.   

Штампи та печатки

 

UA-2017-06-30-000291-a

 

30.06.17

5`000,00 грн

Відкриті торги

Завершена

20.   

Кондиціонери

UA-2017-07-03-001008-b

 

03.07.17

65`997,60 грн

Звіт про укладений договір

Завершена

21.   

Поштові марки

 


UA-2017-07-07-000475-c

 

07.07.17

552`000,00 грн

Переговорна процедура, скорочена

Відмінена

22.   

Папір формату А4


UA-2017-07-07-000494-c

 

07.07.17

183`792,00 грн

Переговорна процедура, скорочена

 

23.   

Монітори


UA-2017-07-07-000567-a

 

07.07.17

78`000.00 грн

Відкриті торги

Завершена

24.   

Ноутбук

 


UA-2017-07-12-000070-a

 

12.07.17

13`000,00 грн

Відкриті торги

Закупівля не відбулась

25.   

Ноутбук

 

UA-2017-08-04-001405-b

 

04.08.17

13`000,00 грн

Відкриті торги

Закупівля не відбулась

26.   

Поточний ремонт приміщень

UA-2017-08-09-000592-c

09.08.17

1`120`237,00 грн

Відкриті торги

Кваліфікація переможця