flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

В апеляційному суді Одеської області підведені підсумки анонімного опитування відвідувачів суду

10 серпня 2018, 15:39

В період з 06 по 25 липня 2018 року в апеляційному суді Одеської області було проведено анонімне опитування відвідувачів суду.

Пропозиція взяти участь в опитуванні була розміщена як на інформаційних стендах в приміщенні суду так на його офіційному сайті, де респондентам було запропоновано на вибір заповнити або паперову анкету або її он-лайн варіант, розміщений на сайті суду, у зручний для себе час.

Анкетна форма передбачала 17 запитань, відповідаючи на які громадяни мали  можливість оцінити якість роботи суду та зручність  перебування в установі, а також надати свої пропозиції та побажання відносно роботи суду.

Отже, виявилось, що загалом в опитуванні взяли участь  811 осіб, а їхні відповіді на анкетні запитання розподілилися наступним чином:

І. Результати анкетування щодо мети звернення до апеляційного суду виявили, що 48% респондентів звернулися до суду для того, щоб отримати інформацію по справі; 23% з метою подати документи; 17,8% - отримати інформацію по справи, а 8,7% відвідувачів мали за мету отримати копію рішення суду.

ІІ. Умови перебування у суді з огляду на зручність та комфортність, респонденти оцінили наступним чином: «відмінно» – 47,3;,  «добре» – 36,6%;  «задовільно» –1%; «незадовільно» – 9,8% ,що свідчить про те, що громадяни, які звернулися до суду,  частково влаштовані умовами перебування  в установі.

ІІІ. Щодо питання, яке стосується повноти та зручності отримання інформації за  допомогою «Інформаційного вікна» суду, виявилось, що  68%  опитаних громадян, звернувшись до «Інформаційного вікна» суду, отримали всю необхідну для себе інформацію; 24,6 % звернення доставило труднощі (довге очікування в черзі, неправильна інформація, тощо); а 6,8% респондентів зазначили, що звернувшись до «Інформаційного вікна» суду вони так і не отримали потрібної інформації.

ІV. Можливість отримати інформацію за телефоном респонденти оцінили  наступним чином: 63,9% у своїх  відповідях зазначили «так, завжди»; «так, але додзвонитись було важко» - 17,6% та 15,2 % респондентів зазначили, що взагалі не змоги додзвонитися до суду, оскільки телефонна лінія була зайнята або не працювала взагалі.

V. Оцінюючи доступність, якість, зрозумілість та повноту наочної інформації, розміщеної у приміщенні суду (інформаційні стенди, графіки розгляду справ, наявність зразків документів, інформації щодо порядку сплати судового збору, реквізитів та розмірів платежів), 63 % опитаних оцінили наявність такої інформації в суді на "відмінно", 25,% - на "добре", 6,1 % - на "задовільно", що стосується необхідної інформації, розміщеної на сторінці суду в мережі Інтернет, то можна зробити висновок, що рівень інформаційного наповнення сайту суду задовольняє 79,8 % респондентів, та лише 14% висловили думку, що інформація сторінці суду є неповною.

VІ. Майже 74 % опитаних осіб на запитання щодо вчасності розгляду та вирішення звернення у термін, визначений в Законі України «Про звернення громадян», а також щодо повноти отриманих відповідей на питання, які  порушувались у зверненні,  вказали  «так»; 11% респондентів, виявились незадоволеними та відповіли «ні»;  та лише  14% зазначили, що взагалі не зверталися із зверненням до суду.

VІІ. Відповідаючи на запитання щодо надання необхідної допомоги працівниками канцелярії суду під час подачі документів, понад 71%  опитаних зазначили, що працівники відділу прислухались та допомогли з вирішенням проблем. 13,3 % респондентів вказали, що  працівники відділу вислухали їх, але не змогли допомогти, і лише 12 .1% вважають, що працівники відділу проігнорували їх прохання.  

VІІІ. Позитивну оцінку роботі відділу видачі копій рішень апеляційного суду надали 75% опитаних осіб, проте 18,5%  зазначили, що копії судових рішень були надані не вчасно.

ІХ. Про вчасність повідомлення секретарем судового засідання щодо часу та місця розгляду  справи зазначили 77,8% осіб, які взяли участь в опитуванні; щодо загальної оцінки праці співробітників апарату суду, то майже 86% респондентів висловили задоволення їх роботою, вважаючи, що працівники апарату суду працюють старанно, мають необхідні знання та практичні навички, та до громадян-відвідувачів ставляться ввічливо, доброзичливо і з бажанням допомогти.

Х. В цілому, надаючи оцінку ефективності організації роботи суду, 66.3% опитаних респондентів, визнали її відмінною,  16.2% - оцінили на добре, 8.2% визначили задовільною та 9.2% відмітили її як незадовільну.   

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що проведене опитування виявилось досить цікавим в практичному сенсі, оскільки, хоча робота суду, як установи, в цілому й була відзначена на досить високому рівні, отримані від громадян відповіді надали можливість виявити «слабкі сторони» в організації роботи суду, які мають бути виправлені задля удосконалення діяльності установи та надання якісних судових послуг.  

Ми вдячні всім, хто прийняв участь в опитуванні, ваша думка буде врахована у подальшій роботі суду!

З інфографікою опитування можливо ознайомитись за посиланням

     Прес-служба апеляційного суду

Одеської області