flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Велика палата КСУ розглянула справу щодо конституційності окремих положень законів України «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб»

05 грудня 2018, 09:49

Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання розглянула справу щодо конституційності окремих положень законів України «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб»

Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянула справу за конституційними поданнями 65 народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VІІ зі змінами, пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23 березня 2017 року № 1975–VІІІ та перейшла до закритої частини пленарного засідання для розгляду справи та ухвалення Рішення.

Під час пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України було викладено зміст конституційних подань, підстави для відкриття конституційного провадження у справі та ключові позиції органів державної влади, громадських правозахисних організацій щодо питань, порушених у конституційних поданнях.

Було зазначено, що суб’єкти права на конституційне подання звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями розглянути питання щодо відповідності Конституції України вказаних положень законів України «Про запобігання корупції» (далі – Закон № 1700), «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» (далі – Закон № 1975).

Відповідно до оспорюваних положень Закону № 1700, зокрема, пункту 5 частини  першої статті 3 до суб’єктів, на яких поширюється дія цього закону, віднесено фізичних осіб, які:
– „отримують  кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів  технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом)“ (абзац другий);
– „систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, – якщо фінансування (оплата) таких робіт,  послуг здійснюється  безпосередньо або через  третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції“ (абзац третій);
– „є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування,  реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до  здійснення  заходів,  пов’язаних  із запобіганням, протидією корупції“ (абзац четвертий).

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 45 Закону № 1700 „особи, зазначені в абзацах четвертому та п’ятому пункту 5 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження  (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства – протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства“.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону № 1975 „особи, яких цим Законом віднесено до суб’єктів декларування, подають у встановленому Законом України „Про запобігання корупції“ порядку першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 2018 році за період з дня набрання  чинності цим Законом до 31 грудня 2017 року“.

Як стверджують автори клопотань, оспорювані положення законів № 1700, № 1975 суперечать низці положень Конституції України, оскільки мають нелегітимну мету, не відповідають вимогам правової визначеності як складової принципу верховенства права, порушують право фізичних осіб, не уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на особисте і сімейне життя, принцип рівності громадян перед законом, заборону встановлення обмежень за певними ознаками.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини пленарного засідання для розгляду справи і ухвалення Рішення.

Головував на пленарному засіданні Голова Суду Станіслав Шевчук.

Судді-доповідачі у справі – Володимир Мойсик та Станіслав Шевчук.

На пленарному засіданні були присутні учасники конституційного провадження – Уповноважений представник суб’єкта права на конституційне подання – 65 народних депутатів України – Юлія Кириченко, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Анатолій Селіванов, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – представник Уповноваженого з дотримання інформаційних прав та представництва у Конституційному Суді України Віктор Барвіцький, представники засобів масової інформації та інші громадяни.

Пленарне засідання Великої палати КСУ транслювалося на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України у рубриці «Відеотрансляція засідань».

До відома. Велика палата Конституційного Суду України 11 вересня 2018 року постановила Ухвалу про об’єднання конституційних проваджень у справах за конституційними поданнями 65 народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“ від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII зі змінами, пункту 2 розділу II „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб“ від 23 березня 2017 року №  1975–VIII в одне конституційне провадження у справі.

Д Ж Е Р Е Л О