Задати питання
flag Судова влада України

Недотримання справедливого балансу (співмірності) при втручанні в право власності є порушенням ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

02 червня 2017, 17:28

 

Недотримання справедливого балансу (співмірності) при втручанні в право власності є порушенням ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

16 травня 2017 року апеляційний суд Одеської області (судді: Колесніков Г.Я., Ващенко Л.Г., Плавич Н.Д.) розглянув справу за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта Банк» на рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 02.11.2015р. у справі за позовом банку до фізичної особи про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі банку права власності на обтяжене іпотекою майно.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що загальна сума заборгованості боржниці перед банком склала 361645,30 грн., а вартість переданої в іпотеку трикімнатної квартири загальною площею 60,5 кв.м., яка визначена суб’єктом оціночної діяльності - 1391280 грн.

У зв’язку з цим поряд із іншими правовими питаннями колегія суддів розглянула питання щодо дотримання справедливого балансу при втручанні в право власності іпотекодавця в контексті ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звернула увагу на наступне.

Загальний стандарт «справедливого балансу» - стандарт захисту від втручання в право власності в рамках ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачений в справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції».

Поняття загального балансу ЄСПЛ розповсюджує на всю Конвецію між користуванням індивідуальними правами або захистом загальних інтересів. Другим джерелом є матеріально- правовий зміст закону, в розумінні Стразбургзких інститутів, в які входять захист від свавільних і непропорційних негативних наслідків. Втручання в право власності повинно бути визначене в чітко встановленому правововому джерелі в внутрішньодерджавній правовій системі. В прецедентному праві Європейського Суду оцінюються всі випадки втручання в право власності під єдиним принципом справедливого балансу.

Втручання повинно відповідати вимогам законності. Вимоги законності виходять з принципу «верховенства права» - одного із основоположних принципів демократичного суспільства, який міститься у всіх статтях Конвенції.

В обох контекстах слід приймати до уваги досягнення справедливого балансу між конкуруючими інтересами.

Недотримання принципу пропорційності (спірмірності) буде порушенням ст. 1 Першого Протоколу щодо права особи на мирне володіння своїм майном.

В даній же справі вимоги «справедливого балансу» щодо втручання в право власності відповідача не дотримані: загальна сума заборгованості перед банком склала 361645,30 грн., тобто в 3,8 разів менше вартості предмета іпотеки – 1391280 грн., на який банк просив суд звернути стягнення шляхом передачі банку права власності в рахунок погашення кредитної заборгованості.

Відсутність справедливого балансу (співмірності) між конкуруючими інтересами банку і відповідача є порушенням ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та є однією з підстав для скасування рішення суду першої інстанції, який не з’ясував юридичну сутність правовідносин сторін й поклав в основу рішення судження, що знаходиться поза межами предмету доказування.

З даним рішенням апеляційного суду Одеської області можна ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66666183