flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенції керівництва суду

24 травня 2017, 11:58

Компетенція голови суду

Ст. 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Голова апеляційного суду

  1. Голова апеляційного суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, передбачених процесуальним законом;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
  2. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

2016 © Всі права захищені

 

Компетенції заступників голови суду

Ст. 30 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Заступник голови апеляційного суду

  1. Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 

Наказ голови апеляційного суду Одеської області № 19-ос від 05.02.2015 року.

Визначено адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду:

- спільно з секретарем судової палати визначає напрямки діяльності відповідної судової палати;

- координує роботу судової палати та здійснює контроль за її діяльністю в межах своїх повноважень;

- веде прийом громадян за графіком, затвердженим головою суду;

- визначає потреби відповідної судової палати з питань матеріально-технічного забезпечення і вносить з цього приводу пропозиції на розгляд голові суду;

- здійснює контроль за ефективною роботою працівників апарату суду, закріплених за відповідною палатою;

- здійснює контроль за передачею до архіву цивільних (кримінальних) справ, матеріалів судової палати, їх збереженням і роботою з архівними документами;

- здійснює організацію ведення судової статистики у справах, віднесених до компетенції відповідної судової палати;

- спільно з секретарем палати вживає заходів для забезпечення однакового тлумачення та застосування суддями відповідної палати норм чинного законодавства, має право витребувати з районного (міськрайонного) суду справи, судові рішення у яких набрали законної сили;

- забезпечую організацію та контролює проведення семінарів для суддів відповідної судової палати, суддів місцевих судів, для працівників апарату суду, закріплених за відповідною судовою палатою;

- забезпечує організацію та контролює надання методичної допомоги місцевим судам в застосуванні законодавства;

- щоквартально інформує збори суддів апеляційного суду про свою діяльність та приймає заходів для забезпечення висвітлення результатів діяльності суду в засобах масової інформації, Інтернеті, контактує з суспільними організаціями, правоохоронними органами, вживає інших заходів для популяризації діяльності суду та підвищення авторитету судової влади;

- здійснює інші повноваження, визначені головою апеляційного суду Одеської області.